AI

Xin chào, tôi là Chatbot trí tuệ nhân tạo sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn GPT3.5-turbo huấn luyện với dữ liệu của Rada để trả lời:

  • Thông tin về Rada Jsc.,app Rada gọi thợ

  • Giá sửa chữa Điều hoà, Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Cứu hộ Ô tô, Xe máy

Lưu ý:

  • Đặt câu hỏi rõ ràng bằng tiếng Việt có dấu

  • Khi muốn chuyển chủ đề khác, hãy bấm nút chủ đề mới