AI

Xin chào, RadaGPT là Chatbot trí tuệ nhân tạo ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn GPT được huấn luyện với dữ liệu riêng của Công ty CP Rada để trả lời bạn về:

  • . Công ty cổ phần Rada (Rada Jsc.,)App Rada gọi thợ

  • . và giá sửa chữa Điều hoà, Tivi, Tủ lạnh, Máy giặt, Cứu hộ Ô tô, Xe máy

Lưu ý:

  • . Đặt câu hỏi rõ ràng bằng tiếng Việt có dấu, các câu hỏi sẽ đi từ rộng đến hẹp dần

  • . Khi muốn chuyển chủ đề khác, hãy bấm nút chủ đề mới ở góc trên bên phải màn hình chat

  • . Chatbot RadaGPT này chỉ trả lời các vấn đề riêng được huấn luyện vì vậy những vấn đề khác các bạn có thể hỏi ChatGPT của OpenAI